MIT. Matlab lesson 5

Хичээл № 5

Давтлага дасгал: Фибоначийн эхний 20-н тоог олж байгаа давталт бич. Үр дүнг vectorFibo массивт хадгал. Улмаар n дугаар элементийг Fibo(n) дараах байдлаар дууд:

F(1)=1

F(2)=1

for n>2

F(n)=F(n-1)+F(n-2)

while команд

Хэрэв давталтын тоо урьдчилан тодорхой биш бол давталтанд өөр команд ашиглах нь зүйтэй байдаг. Доор while командын бичиглэлийг харуулав:

while expression

a

bunch

. . . → Read More: MIT. Matlab lesson 5

MIT. Matlab хичээл № 4

Хичээл № 4

Дасгал: n хувьсагч 1-с 10 байх хооронд -1^(n+1) / (2n-1) илэрхийллийг бод. N=100 байна. Нийлбэр нь  pi/4 байх N тооны утгыг ол. (энд < 10^-6 байна) Програмчлалын командууд

Matlab програм нь програмчлах боломжийг хэрэглэгчид олгодог. Зарим үндсэн командуудыг үзэцгээе.

if Команд

Тодорхой нөхцөл биелэгдэж байх үед ямар нэгэн үйлдлийг хийдэг байхаар програмчлах бол . . . → Read More: MIT. Matlab хичээл № 4

MIT-н MATLAB хичээл. № 3

Хичээл № 3.

Матрицын гинжин холбоо

Хаалтыг ашиглан илүү нийлмэл матрицыг үүсгэж болно:

>> [ones(2,2) zeros(2,2)]

>> [ones(2,2) ; zeros(2,2)]

Дасгал Эхний багана нь 1:10 гэсэн тоонуудыг, дараагийн багана нь эхний баганын элементүүдийн квадрат утгыг сүүлчийн багана нь эхний баганын гурван зэрэгтийг агуулсан матриц үүсгэ. Илэрхийллүүд

Бүх Matlab илэрхийллүүд дараах элементүүдийг өөртөө агуулсан байдаг:

. . . → Read More: MIT-н MATLAB хичээл. № 3

MIT-н MATLAB хичээл. №2

Хичээл № 2.

Матрицын элементүүдтэй ажиллах Дэд матриц

Өмнөх хичээлээр матрицын элементэд хандахдаа (2,3) гэсэн бичиглэлийг ашиглаж болно хэмээн ярилцсан билээ.

>> a(2,3)

Дээрх бичиглэлээр а матрицын 2-р мөрний 3-р баганы элемент рүү хандах болно.

Үүнээс гадна нэгэн зэрэг хэд хэдэн элемент рүү хандаж болдог:

>> a(2, [1 2])

>> a([3 4], 3)

>> . . . → Read More: MIT-н MATLAB хичээл. №2

MIT-н MATLAB хичээл. Хичээл № 1

MIT free lesson for MATLAB – Хичээл № 1.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) бол АНУ-н олон нэртэй хуучны сургуулиудын нэг билээ. Хувийн энэ сургууль анх 1861 онд анх сууриа тавьсан ажээ (эх сурвалж).  Олон төрлийн рекордоороо дэлхийд тэргүүлж явдаг энэ сургуулиас 77-н Нобелийн шагналтан төрөн гарчээ.

Мэдээллийн технологийн хөгжлийн ачаар хурдацтай нэвтэрч эхэлсэн . . . → Read More: MIT-н MATLAB хичээл. Хичээл № 1

MATLAB програм бичих

MATLAB програм нь инженерчлэлийн олон бодлогыг боловсруулахад өргөнөөр ашиглаж болдог програм хангамж билээ. Энэхүү програм дээр ажиллаж сурах талаар олон төлбөргүй хичээл интернэтэд тавиатай байдаг бөгөөд өнөөдрийн бичлэгээр нэгэн хичээлийг орууллаа.

Тухлан сууж сонирхоно уу!

Энэ хичээлээр сэдвүүдийн хүрээнд хичээл заагдана:

Шинэ цонх нээх Командын жагсаалтыг харах, жагсаалтаас команд сонгох Сонгосон командуудаа M . . . → Read More: MATLAB програм бичих