Ертөнцийн гурван цэмцгэр

Үүлээ хөөсөн тэнгэр нэг цэмцгэр

Үнсээ гөвсөн тулга нэг цэмцгэр

Үсээ самнасан охин нэг цэмцгэр

Гурван Баян

Тэнгэр одоор Баян

Далай усаар Баян

Газар үндсээр Баян

Гурван хөх

Уудам тэнгэрийн өнгө нэг хөх

Урсгал голын ус нэг хөх

Унтрах галын дөл нэг хөх