SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (10)

үргэлжлэл

10. P3 хэмээн нэрлэгддэг People-Process-Product загвар нь Хүмүүс-Үйл ажиллагаа-Бүтээгдэхүүн гэсэн үгнүүдийн товчлол юм. Б.Хан [24] цахим сургалтанд зориулан энэ загварыг боловсруулжээ. Түүний онолоор, үнэлгээ нь цахим сургалтын зөвхөн төгсгөлийн хэсгийг үнэлдэг байх ёсгүй. Цахим сургалтын үнэлгээ төлөвлөлтөөс эхлээд хэрэгжүүлэлт хүртлэх бүх үе шатанд хийгдэх ёстой гэсэн ойлголт юм. Цахим сургалт нь хэд хэдэн . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (10)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (9)

үргэлжлэл

7. Зорилгоос чөлөөт үнэлгээний аргачлал.  Хөтөлбөр, хүний нөөц, бүтээгдэхүний тухай мэдлэг дээр суурилсан ямар ч хэлбэрийн үнэлгээг хийх үнэлгээний аргачлалыг М.Скривен [45] боловсруулжээ.  Энэхүү аргачлал нь төсөл/хөтөлбөр өөрийнхөө зорилгыг хэрхэн биелүүлснийг хэмжинэ. Ямар нэгэн хүлээгдэж байгаа үр дүндээ хэрхэн хүрсэнийг хэмжих нь үнэлгээний гол зорилго мөн бол энэ үнэлгээний аргыг ашиглах нь хамгийн . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (9)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (8)

үргэлжлэл

5. Урлагийн үнэлгээний Эйснерийн загвар. Э.Эйснер [16] дизайныг үнэлэх загвар боловсруулжээ. Урлагийг үнэлэхийн тулд нарийн мэдрэмж хэрэгтэй хэмээн тэр тодорхойлжээ. Ийм төрлийн үнэлгээг маш өндөр чадвартай хүмүүс хийх бөгөөд үр дүнг бусад хүмүүс ч харах үнэлэх боломжтой байх ёстой хэмээн үзэж байв. Боловсролын үнэлгээнд энэхүү загвар нь хоёр үндсэн шинж чанарыг шинээр оруулж . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (8)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (7)

үргэлжлэл

3. CIPP загвар. CIPP гэдэг нь Context, Input, Process, Product буюу Агуулга, Оролт, Процесс, Бүтээгдэхүүн гэсэн үгний товчлол юм. CИПП нь Хөтөлбөр, төсөл, хувь хүний бүтээмж, бүтээгдэхүүн, байгууллага болон системийг явцын болон төгсгөлийн байдлаар дүгнэх иж бүрэн үнэлгээний загвар юм. Энэхүү загварыг Д.Стаффлбим [48] хамтрагч нарынхаа хамт 1960 онд боловсруулан гаргажээ. Охоёогийн улсын . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (7)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (6)

үргэлжлэл

Одоо хэрэглэгдэж байгаа үнэлгээний загваруудыг авч үзье.

Бодит загвар. Р.Тэйлэр [56] боловсролын обьектуудыг үнэлэх, турших тухай суурь судалгааны ажлыг хийжээ. Үнэлгээний тухай түүний ойлголт, чиг хандлага нь харандаа цаасаар хэмжигддэг үнэлгээний хэлбэрээс өөр сургалтын баталгаа үр дүнг тооцох тухай байв. Р.Тэйлэр үнэт цаасны үнэлгээний анхдагч хэмээн тооцох нь бий. Боловсролын байгууллагуудын хөтөлбөрийг дүгнэж, . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (6)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (5)

үргэлжлэл

Европын холбоо “Цахим сургалтын үнэлгээ” гэсэн тайланг 2006 онд хэвлэн гаргажээ [5]. Энэхүү тайланд цахим сургалтын үнэлгээний загваруудын тухай тусгасан байдаг. Тайланд цахим сургалтын үнэлгээтэй холбоотой судалгааны чиглэлүүдийг арван бүлэгт хуваажээ:

Тусгай цахим сургалтын хөтөлбөрийн судалгаа Уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа Цахим сургалтын үнэлгээний хэрэгсэлүүд ба аргачлалууд Хөрөнгө оруулалтын эргэн нөхөлтийн тайлангууд Бенчмаркийн загварууд . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (5)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (4)

үргэлжлэл

М.Скривэн [47] үнэлгээний судалгааны судлагдсан байдлын талаар өөрийн дүгнэлтийг өгчээ. Түүний тодорхойлсноор боловсролын үнэлгээний онолд гурван үндсэн шинэчлэлт явагджээ.

Эхний өөрчлөлт одоогоос нэг эриний өмнө явагджээ. Тэр үед үнэлгээг шинжлэх ухаанд тийм ч их нөлөөтэй зүйл биш хэмээн үл тоомсорлон үздэг байв. Үнэлгээ илүү ил тод болжээ. Хоёрдугаар өөрчлөлтийн үед үнэлгээг альфа мэргэжил . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (4)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (3)

үргэлжлэл

Тэрчлэн Л.Хоган үнэлгээний аргачлалуудын жагсаалтыг боловсруулан гаргажээ [19]. Үүнд:

Обьект хандлагат Удирдлага хандлагат Хэрэглэгч хандлагат Шинжээч хандлагат Сөрөг хандлагат Оролцоо хандлагат CIRO үнэлгээ Д.Киркпатрикийн үнэлгээ П.Филипийн үнэлгээ

гэх зэргээр ангилжээ.

Үүн дээрээ үндэслэн Л.Хоган хөтөлбөрийн үнэлгээний үүсэл хөгжлийн бүрэн зураглалыг гаргасан байна. Түүний бүтээл нь үнэлгээний онол, үнэлгээний арга аргачлалын чиглэлийн судалгаанд том . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (3)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (2)

үргэлжлэл

Л.Хоганы [19] бичсэн “Үнэлгээний хөгжлийн түүхэн замнал” судалгааны ажилд хөтөлбөрийн үнэлгээний хөгжлийг долоон үндсэн хэсэгт хуваан үзсэн байдаг. 1700 оноос 21-р зуун хүртлэх долоон үеийг дараах байдлаар ангилжээ. Үүнд:

1-р үе: Өөрчлөлтийн цаг үе (1792-1900) 2-р үе: Үр ашиг ба туршилтын  цаг үе (1900-1930) 3-р үе: Тэйлерийн цаг үе (1930-1945) 4-р үе: Шүүмжлэлт . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (2)

SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (1)

үргэлжлэл

1.3. Судалгаатай холбоотой ажлууд ба үнэлгээний загварууд

Боловсролын чиглэлийн судалгааны ажлуудын нэг томоохон чиглэл нь үнэлгээний асуудал юм. Учир нь боловсрол бол ямар ч улс орны хувьд оюуны үнэ цэнийг илтгэдэг чухал суурь болж байдаг. Боловсролтой хүмүүс улс орны хөгжилд гол хөдөлгүүр нь болж байдаг: улс төр, эрүүл мэнд, боловсрол, инженерчлэл, нийгмийн болоод . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (1)