Humboldt Research судалгааны тэтгэлэг

Урт хугацаагаар ХБНГУ-д судалгааны ажил хийх сонирхолтой судлаач нарт нээлттэй байдаг тэтгэлэгийн тухай мэдээлье. Humboldt Research нэртэй судалгааны тэтгэлэгт дурын мэргэжлийн дурын эрдэмтэн өргөдлөө өгөх боломжтойгоороо онцлогтой.
Судалгааны чиглэлээ өөрөө тодорхойлж, судалгааг хийх хугацааны төлөвлөгөөгөө ч зохионо. Судалгаа хийх сургуулиа мөн өөрөө сонгоно. Сар бүр 3150 евроны цалинг тэтгэлэгийн хүрээнд өгөх болно.
Хэрэв гэр бүлийн хүн нь хамт байх бол сарын 326 евро, харин хүүхэд бүрт сарын 234 еврог нэмж өгнө. Өргөдлөө хэзээч илгээсэн болдог. Шалгаруулах комисс жилдээ 3-н удаа: 3-р сар, 7 ба 11-р саруудад хуралддаг.

Энд дарж – тэтгэлэгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзнэ үү.

Өргөдөл хүлээж авах сүүлчийн хугацаа нь: Нээлттэй. Өргөдлийг шуудангаар илгээдэг.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>