Төгсөгчид

1992 оноос хойш багшлахдаа удирдаж хамгаалуулсан оюутнуудынхаа нэрсийг хамгаалсан сэдвийн хамт энд бакалавр, магистраар нь бүлэглэн бичив.

Нэр нь байхгүй, эсвэл сэдэв болоод төгссөн он, хамгаалсан дүн буруу ташаа болсон  бол тайлбар мөр дээр засвараа бичиж үлдээнэ үү!

Мөн энд нэр байгаа төгсөгчид өөрсдийн ажлыг тавиулахыг хүсвэл надад дипломын файлаа pdf форматаар өгч болно.

2 comments to Төгсөгчид

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>