CS301

Системийн загварчлал

 

ШУТИС-н Бакалавр оюутнуудад зориулагдсан энэхүү хичээлээр MATLAB програмын талаар үзэж судална. Лекцэнд англи хэл дээрх материалуудыг өргөнөөр ашигласан бөгөөд эх сурвалжийн хаяг холбоосыг тодорхой оруулсан байгаа. Хэлний мэдлэгтэй суралцагсад эх материалыг хослуулан үзэж болно.

Хичээлийн тодорхойлолт:

Кредит – 3. Лекц – 16. Лабораторийн ажил – 32, Бие даалт – 32. Явцын сорил – 2.

Блог дээр байгаа хичээлийг ашиглах эсвэл бусад эх сурвалж дээр байршуулах бол зохиогчид мэдэгдэж зөвшөөрөл авах эс бөгөөс хичээлийг авсан блогийн хаягийг тодорхой зааж өгнө үү!

1-р лекц.

Матлав програмын тухай үндсэн ойлголтууд, Ерөнхий ойлголт, Үндсэн цонхтой ажиллах, Командын цонхтой ажиллах, Командын түүхийн цонхтой ажиллах, График байгуулах
Presentation File

2-р лекц.

Тогтмолууд, хувьсагчид ба тэдгээр дээр хийгдэх үйлдлүүд, стандарт ба системийн командууд, m файл
Presentation File

3-р лекц.
Presentation File

4-р лекц.
Presentation File

5-р лекц.
Presentation File

6-р лекц.
Presentation File

7-р лекц.
Presentation File

Лабораторийн хичээл 1
Заавар файл татах

Лабораторийн хичээл 2
Заавар файл татах

Лабораторийн хичээл 3
Заавар файл татах

Лабораторийн хичээл 4
Заавар файл татах

Бие даалт

Заавар файл татах

Явцын сорил

Явцын сорил улиралын туршид 2 удаа авна. Эхний сорилыг 8-р долоо хоногт сүүлчийн сорилыг 15-р долоо хоногт авна.

Шалгалт

Шалгалтын хичээлийн төгсгөлд  шалгалтын долоо хоногт авна. Өдөр нь шалгалтын нэгдсэн хуанлигаар зохицуулагдана.

Нэмэлт материал

1 comment to CS301

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>