Боловсрол

Боловсрол нь хүн төрөлхтөнийг урагшлуулан хөгжүүлдэг хамгийн чухал хөдөлгүүрүүдийн нэг хэмээн би итгэдэг. Тиймдээ ч энэ блогоо БОЛОВСРОЛ хэмээн нэрлэсэн.

Энэ буланд бүх шатны боловсрол, албан болоод албан бус боловсролтой холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг түгээх болно.