SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (4)

үргэлжлэл

М.Скривэн [47] үнэлгээний судалгааны судлагдсан байдлын талаар өөрийн дүгнэлтийг өгчээ. Түүний тодорхойлсноор боловсролын үнэлгээний онолд гурван үндсэн шинэчлэлт явагджээ.

Эхний өөрчлөлт одоогоос нэг эриний өмнө явагджээ. Тэр үед үнэлгээг шинжлэх ухаанд тийм ч их нөлөөтэй зүйл биш хэмээн үл тоомсорлон үздэг байв. Үнэлгээ илүү ил тод болжээ. Хоёрдугаар өөрчлөлтийн үед үнэлгээг альфа мэргэжил . . . → Read More: SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (4)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (6)

үргэлжлэл

Алхам 8. Үнэлгээний үр дүнг тайлагнах

Аливаа үнэлгээ нь тогтвортой хөгжих үндэс суурь болох ёстой. Үнэлгээ хийгдэж байгаа обьект, субьектийн чухам юу нь болохгүй байгааг тодруулах, амжилттай болж байгаа хэсгийг ч илрүүлэх, тэрчлэн нэмэж сайжруулах шаардлагатай зүйлийг ч тодруулах нь үнэлгээ хийх гол зорилго болно. Үнэлгээний тайлан сайн байх нь шийдвэр гаргах үйл . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (6)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (5)

үргэлжлэл

Алхам 7. Өгөгдлийг боловсруулах

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загварын гол давуу талуудын нэг нь өгөгдлийг боловсруулах математик аппарат буюу хэмжээсийн онол дээр үндэслэн, логик бүтэцтэй уялдуулан тодорхойлсон өгөгдлийг тооцоолох аргачлал юм. Тэдгээр урьдчилан тодорхойлсон дүрмүүдийн дагуу өгөгдлийг боловсруулна.

r үндсэн зорилгуудаас бүтсэн С логик бүтэц бүхий үнэлгээ хийх гэж байна хэмээн үзье. байх . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (5)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

үргэлжлэл

Алхам 6. Өгөгдөл цуглуулах

Логик бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээг хийж байх үед өгөгдлийг цуглуулахдаа одоо ашиглагдаж байгаа ямар ч аргыг ашиглаж болно. Уламжлалт техник буюу хэвлэмэл асуулгаар өгөгдлийг цуглуулах тохиолдолд цугларсан өгөгдлийг цахим хэлбэрт оруулахад хүний нөөцийг ашиглаж таарна. Энэ тохиолдолд хүнээс хамааралтай алдаа гарч өгөгдөл гажих магадлалтай.

Сүүлийн үед вэбэд . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

үргэлжлэл

Эдгээр найман үе шатуудыг товч тайлбарлая.

Алхам 1. Үндсэн зорилгыг тодорхойлох

SURE загварын эхний үе шатанд үнэлгээний үндсэн зорилгуудыг тодорхойлно. Заавал амжилттай гүйцэтгэгдсэн байх ёстой хамгийн чухал зорилгуудыг энд бичих бөгөөд эдгээр зорилгуудын үнэлгээ нь нийт үнэлгээний дүнд шууд нөлөөлнө. Үндсэн зорилгуудаас нэг л зорилго амжилттай биелэгдээгүй хэмээн дүгнэгдвэл тухайн үнэлгээний ерөнхий дүн . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загварыг түүний англи нэршлээс үсэгнүүд сугалах зарчмаар SURE загвар хэмээн нэрлэсэн. Энэхүү загварыг олон жилийн эрдэм судлал, цахим сургалтын туршлага дээр үндэслэн боловсруулсан (U. Tudevdagva, W. Hard [52], [53]). Үнэлгээний загварын гол санаа нь цахим сургалтын үйл ажиллагааны бодит хэрэглээ, хөгжүүлэлтийн практик үндэслэлээс урган гарсан.

Цахим сургалтыг хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)

SURE загвар: Удиртгал (4)

үргэлжлэл

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь эрчимтэй хөгжин өөрчлөгдөж байгаа цахим сургалтын орчинд тохирсон үнэлгээний загварыг боловсруулах юм.

Энэ зорилгын хүрээнд:

Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлгээний загвар боловсруулах Үнэлгээний загварт таарсан тооцооллын аргачлалыг тодорхойлох Шинэ загварыг компьютерийн өгөгдөлөөр туршиж үзэх

гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан.

Судалгааны ажлын дүнд үнэлгээнд оролцож байгаа бүх талуудад ил тод, . . . → Read More: SURE загвар: Удиртгал (4)

Үнэлгээний төрлүүд

Үнэлгээ нь үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, сургалт зэрэг үнэлгээ хийгдэж байгаа обьектын үнэ цэнийг тодорхойлох, чанарыг хэмжих процесс юм. Үнэлгээний обьект нь сургалт, төсөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ аль нь байсан тодорхой арга аргачлалаар, системтэйгээр үнэлгээг мэргэжлийн багаар хийлгэх нь зүйтэй. Үнэлгээний олон төрлүүд бий. Ямар төрлийн мэдээлэл ашиглах эсвэл ямар зорилгоор үнэлгээ хийх гэж байгаагаас хамаараад . . . → Read More: Үнэлгээний төрлүүд

Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл: Европын холбооны улс

1994-95 онд хийгдсэн Дээд боловсролын чанарын үнэлгээ, Европын холбооны төслийн төгсгөлд Европын  хэмжээний үнэлгээний байгууллага байгуулах санал анх гарчээ.

1998 оны 9-р сарын 24-ны өдрийн 98/561/EC Зөвлөлийн санал, 1999 оны Болонийн мэдэгдэлийн дараагаар 2000 онд European Network for Quality Assurance in Higher Education буюу Дээд боловсролын чанарын баталгааны Европын сүлжээг үүсгэн байгуулж Европ даяараа . . . → Read More: Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл: Европын холбооны улс

Үнэлгээ, магадлан итгэмжлэл хийдэг байгууллагууд: Герман улс

1948 онд дээд боловсролын чанарын баталгааг хариуцах үндсэн байгууллага болох КМК: Kultusministerkonferenz байгууллага байгуулагджээ. Бакалавр болон магистрын хөтөлбөрүүд КМК байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн байх ёстой хэмээн заажээ. 1957 оны 9-р сарын 5-д Шинжлэх ухаан ба Хүмүүнлэгийн зөвлөл байгуулагдаж 2001 оноос хувийн болоод шашны сургуулиудыг магадлан итгэмжилж эхэлсэн байна.

2004 оны 10-р сарын 15-д Герман дахь . . . → Read More: Үнэлгээ, магадлан итгэмжлэл хийдэг байгууллагууд: Герман улс