Books

Uranchimeg Tudevdagva

Structure Oriented Evaluation Model for E-Learning

Universitaetsverlag Chemnitz 2014

Т.Уранчимэг

Обьект хандлагат програмчлал ба Си++

ШУТИС, ХҮСТ, 2010.

ec203 хичээлийн үндсэн сурах бичиг хэлбэрээр ашиглагдана. ОХП-ын үндсэн мэдлэгийг Си++ хэл дээр тулгуурлан тайлбарласан. Хяналтын асуултуудыг багтаасан.

Т.Уранчимэг

Програмчлалын технологи

ШУТИС, ХҮСТ, 2009 он

ec201 хичээлийн лабораторийн үндсэн гарын авлага. 32 цагийн лабораторийн ажилд зориулагдсан 8-н бүрэн ажлыг багтаасан. Онолын хэсэг болоод даалгавар, хяналтын асуултуудтай.

Т.Уранчимэг

Компьютерийн хэрэглээ I, II

ШУТИС, ХҮСТ, 2009 он

cs101, cs102 хичээлүүдийн лабораторийн үндсэн гарын авлага. Windows үйлдлийн систем, MS Word, Excel, Power Point, Excel програмууд болоод интернэтийн хэсгийг өөртөө багтаасан. 2 улирал дамжуулан хэрэглэх боломжтой.

Т.Уранчимэг, Ж.Ганцэцэг

English for computer science

ШУТИС, ХҮСТ, 2006 он

el310 хичээлийн Үндсэн сурах бичиг. Англи хэлний багштай хамтран боловсруулсан. Мэргэжлийн текстүүд болоод дүрмийн хэсгийг багтаасан. 32 цагийн семинарын хичээлд ашиглахад зориулагдсан даалгавруудтай.

Т.Уранчимэг

Лабораторийн гарын авлага

ШУТИС, ХҮСТ, 2006 он

ec303 хичээлийн лабораторийн гарын авлага. Эхний хувилбар. Дутагдалтай тал байхыг үгүйсгэхгүй. Дараагийн хувилбар дээр ажиллаж байгаа.

Т.Уранчимэг, Ж.Алимаа, Г.Уртнасан, Х.Сарангэрэл

Програмчлалын хэл Си/Си++

ШУТИС, ХҮСТ, 2005 он.

ec201 хичээлийн Үндсэн, cs201, ec203 хичээлүүдийн нэмэлт сурах бичиг. Програмчлалын хэлний хичээлийн семинар, бие даалтад ашиглах олон хувилбарт даалгаврыг багтаасан.

Т.Уранчимэг

Лабораторийн ажил

ШУТИС, ХҮСТ, 2002 он.

ec301 хичээлийн лабораторийн хичээлд ашиглах гарын авлага. Delphi хэлний үндсэн мэдлэгийг олгох 8-н хичээлийг багтаасан.

Т.Уранчимэг

Си хэл ШУТИС, ХҮСТ, 2001 он.

cs201 хичээлийн лабораторийн гарын авлага. Дасгал програмуудыг багтаасан. Төгсгөлд нь 5-н дадлагын хичээлтэй.

Т.Уранчимэг

Дипломын ажлын заавар

ШУТИС, ХҮСТ.

КТ мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулагдсан. Бакалаврын төгсөлтийн ажлыг хийх үндсэн зааврыг багтаасан.

Т.Уранчимэг

Өргөн хэрэглээний програмууд

ШУТИС, ХҮСТ.

Компьютерийн хэрэглээ I, II хичээлд зориулагдсан хуучин гарын авлага. Windows үйлдлийн систем болоод Word, Excel програмын даалгавруудыг өөртөө багтаасан.

Т.Уранчимэг

Турбо Паскаль

Өнгөт хэвлэл.

Програмчлалын хэл хичээлийн хуучин гарын авлага. Паскаль хэлний үндсэн ойлголтыг багтаасан.

M.Хуягдорж, Т.Уранчимэг

Турбо Паскаль

Өнгөт хэвлэл.

Турбо Паскаль хэлний хөрвүүлэгч дээр ажиллах заавар.

20 comments to Books

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*