Сургалгалтанд технологийг ашиглахуй

Хэрэв та хүүхдээ бага наснаас нь технологитой зөв замаар нөхөрлүүлэхийг хүсч байгаа бол Танд нэгэн онлайн сургалтын вэб сайтыг танилцуулъя.

Тоглоомын театр хэмээн нэрлэсэн энэ вэб сайт:

Математик Уншлага Зураг урлал Эвлүүлэх тоглоом Тоглоом Уламжлалт

гэсэн хэсгүүдэд хуваасан байдлаар ангилан бага насны хүүхдүүдын боловсролд ашиглаж болох олон хэлбэрийн энгийн хичээлүүдийг байршуулжээ.

Англи хэлний мэдлэгийн . . . → Read More: Сургалгалтанд технологийг ашиглахуй

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

үргэлжлэл

Алхам 6. Өгөгдөл цуглуулах

Логик бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээг хийж байх үед өгөгдлийг цуглуулахдаа одоо ашиглагдаж байгаа ямар ч аргыг ашиглаж болно. Уламжлалт техник буюу хэвлэмэл асуулгаар өгөгдлийг цуглуулах тохиолдолд цугларсан өгөгдлийг цахим хэлбэрт оруулахад хүний нөөцийг ашиглаж таарна. Энэ тохиолдолд хүнээс хамааралтай алдаа гарч өгөгдөл гажих магадлалтай.

Сүүлийн үед вэбэд . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

үргэлжлэл

Эдгээр найман үе шатуудыг товч тайлбарлая.

Алхам 1. Үндсэн зорилгыг тодорхойлох

SURE загварын эхний үе шатанд үнэлгээний үндсэн зорилгуудыг тодорхойлно. Заавал амжилттай гүйцэтгэгдсэн байх ёстой хамгийн чухал зорилгуудыг энд бичих бөгөөд эдгээр зорилгуудын үнэлгээ нь нийт үнэлгээний дүнд шууд нөлөөлнө. Үндсэн зорилгуудаас нэг л зорилго амжилттай биелэгдээгүй хэмээн дүгнэгдвэл тухайн үнэлгээний ерөнхий дүн . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загварыг түүний англи нэршлээс үсэгнүүд сугалах зарчмаар SURE загвар хэмээн нэрлэсэн. Энэхүү загварыг олон жилийн эрдэм судлал, цахим сургалтын туршлага дээр үндэслэн боловсруулсан (U. Tudevdagva, W. Hard [52], [53]). Үнэлгээний загварын гол санаа нь цахим сургалтын үйл ажиллагааны бодит хэрэглээ, хөгжүүлэлтийн практик үндэслэлээс урган гарсан.

Цахим сургалтыг хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)

SURE загвар: Удиртгал (4)

үргэлжлэл

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь эрчимтэй хөгжин өөрчлөгдөж байгаа цахим сургалтын орчинд тохирсон үнэлгээний загварыг боловсруулах юм.

Энэ зорилгын хүрээнд:

Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлгээний загвар боловсруулах Үнэлгээний загварт таарсан тооцооллын аргачлалыг тодорхойлох Шинэ загварыг компьютерийн өгөгдөлөөр туршиж үзэх

гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан.

Судалгааны ажлын дүнд үнэлгээнд оролцож байгаа бүх талуудад ил тод, . . . → Read More: SURE загвар: Удиртгал (4)

SURE загвар: Удиртгал (3)

үргэлжлэл

Үнэлгээний мэргэжилтэн, үнэлгээ хийж байгаа баг ямар ч хэлбэрийн загвар, арга аргачлалыг сонгож болно. Гол нь үнэлгээнд ашиглаж байгаа загвар, арга аргачлал нь үнэлгээнд хамрагдаж байгаа, үнэлгээг сонирхож байгаа хүмүүст ойлгомжтой, загварыг хянах, шалгах боломжтой байх ёстой. Цахим сургалтын чанарыг шалгах, дүгнэх, цахим сургалтанд ашиглаж байгаа үнэлгээний аргачлалууд нь ихэнхдээ шугаман нэмэх аргыг . . . → Read More: SURE загвар: Удиртгал (3)

SURE загвар: Удиртгал (2)

үргэлжлэл

Цахим сургалтын орон зай улам бүр цар хүрээгээ тэлж, энэ орон зайн хэрэглэгчид болоод нийлүүлэгчидийн тоо тогтмол өсч байна. Энэ өсөлт нь цаашдаа ч тогтвортой байж хадгалагдах магадлал өндөр байна. Иймээс цахим сургалтын стандартад таарсан, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, цахим хичээлийн агуулга, удирдлага зохион байгуулалтын чанарыг үнэлэх энэ хэлбэрийн сургалтанд тохирсон үнэлгээний шинэ загварын . . . → Read More: SURE загвар: Удиртгал (2)

SURE загвар: Удиртгал (1)

“Цахим сургалтанд зориулсан бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар” нэг сэдэвт бүтээлээ англи хэлнээс орчуулан түгээхээр эхэлж байна. Судлаачид та бүхнийг бүтээлтэй минь танилцан, цаашлаад өөрийн эрдэм судлал, үнэлгээний ажлууддаа ашиглана хэмээн найднам. Тухлан уншиж таалан соёрхоно уу.

Удиртгал

Технологийн хөгжлийн эрин зуунд цахим сургалт нь боловсролын системийн өнөөгийн болоод цаашдын хөгжлийн гол цөм болж . . . → Read More: SURE загвар: Удиртгал (1)

Герман хэлийг онлайнаар үнэ төлбөргүй сурах боломж

ХБНГУ. Хүнийг алагчлан үздэггүй энэ орон надад маш их таалагддаг. Энд ямар ч хүн өөрийн чадлаар сурч боловсрох мөн хүсвэл ажиллаж амьдрах боломж өргөн. Олон жил Монгол Герман хооронд явж байгаа ч миний бие герман хэлийг сайтар сураагүй л явна. Өнөөдрөөс энэ алдаагаа засахаар ханцуй шамлана орж байна. Аливаа зүйлийг сурахдаа тусгайлан мөнгө зарж . . . → Read More: Герман хэлийг онлайнаар үнэ төлбөргүй сурах боломж

IELTS хэлний шалгалтанд бэлтгэх онлайн хичээл

Гадаадад суралцах сонирхолтой хүмүүсээс шаарддаг хэлний шалгалтанд бэлтгэх онлайн курс зарлагдсан байна. Үнэ төлбөргүй энэ курст сууснаар таны хэлний мэдлэг батжиж шалгалтандаа өндөр оноо авах магадлал өсөх нь байна.

Энэ хаягаар орж мэдээлэл аваарай. 2016 оны 11-р сарын 29-д эхлэх юм байна.