Цахим сургалт: эм зүйч мэргэжлийн онлайн сургалтыг SURE аргачлалаар үнэлсэн туршилт, судалгаа – ЭШӨ

Цахим сургалтанд SURE аргачлалаар үнэлгээ хийсэн туршилт, судалгааг энэхүү өгүүлэлд багтаав. Ковид 19 цар тахлын улмаас олон сургуулиуд урьдчилсан бэлтгэл хийж амжилгүй сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх шаардлага үүссэн.  Үүссэн нөхцөл байдалд зохицон сургуулийн багш, удирдлага сургалтыг тасралгүй явуулахаар хичээлүүдийг цахим хэлбэрээр орж эхэлсэн. Ийнхүү бэлтгэлгүй шахам эхэлсэн онлайн сургалтын оюутанд хүрэх хүртээмж ямар байгааг энэхүү судалгаагаар илрүүлэхийг зорьсон.

Өгүүллийн эхийг Дээд боловрол сэтгүүлийн 2021 оны 5-р сарын дугаараас дэлгэрүүлэн уншаарай. Доктор С.Базаррагчаа, Доктор Э.Сэлэнгэ багш нартай хамтран ажиллаж энэхүү өгүүллийг хэвлүүлэв.

Өгүүллийг ишлэх загвар:

  1. Т.Уранчимэг, С.Базаррагчаа, Э.Сэлэнгэ, (2021), Цахим сургалт: эм зүйч мэргэжлийн онлайн сургалтыг SURE аргачлалаар үнэлсэн туршилтсудалгаа, Дээд Боловсрол сэтгүүл, Д.1 (5), хх.95-99, ISSN: 2707-6202.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>