Суралцагч төвтэй сургалт

Суралцагч төвтэй сургалт

Энэ сэдвээр ярилцахын тулд эдгээр үгсээр яг юуг илэрхийлж байна вэ? гэдгийг сайтар тодорхойлох нь чухал юм.

Суралцагч төвтэй сургалтыг зарим тохиолдолд суралцагч төвтэй боловсрол хэмээн нэрлэдэг [1]. Тэрчлэн сурган заах арга зүйн нэг чиглэл хэмээн үздэг судлаачид ч олонх болох нь бий. Энэ тохиолдолд заах арга зүйн төвд багш биш . . . → Read More: Суралцагч төвтэй сургалт