Хүрэн толгойн сүүдэр

Энд дар.
Хүрэн толгойн сүүдэр
Хөндийгөө дагаад хүүшлэнэ дээ
Хүний бага л чамтайгаа
Сэтгэл юундаа даслаа даа хө
Алаг толгойн сүүдэр нь
Араан дагаад хүүшлэнэ дээ
Амраг жаахан чамтайгаа
Сэтгэл юундаа даслаа даа хө
Ангир шувууны дэгдээхий
Араан дагаад цуврана даа
Аль газрын чамтайгаа
Сэтгэл юундаа даслаа даа

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>