Сэтгэлээс гарах эгшиг

Зүүрмэглэн хүлээх Эх орон минь
Зүүднээ үзэгдээтэй Эцэг эх минь
Зүрхэнд минь нандигнаатай Хайр минь
Зүйрлэшгүй сайхан Үрс минь

Мөнхөд би та нараа дээдэлнэ
Мөнхөлж бас та нараараа чимнэ
Миний дээдийн дээд Шүтээнүүд минь
Миний дэргэд Үүрд хамт байх Тэнгэрүүд минь…

2014 оны 6-р сарын 3. Кемниц хот.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>