Хуулийн чиглэлээр 12 сарын судалгаа хийх тэтгэлэг

Max Planck институт Доктор оюутнуудад судалгааны тэтгэлэг зарлажээ. Сарын тэтгэлэг 1500 евро юм байна. Дараах холбоосоор орж нэмэлт мэдээлэл аваарай.

Энд дарна уу – тэтгэлэгийн талаарх мэдээлэл.

Өргөдөл хүлээж авах сүүлчийн хугацаа нь: 2017 оны 4-р сарын 30.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>