Германд судалгаа хийх тэтгэлэг

Humboldt Research Fellowship тэтгэлэг зарлагджээ. Сүүлчийн 12 жил дотор хамгаалсан докторууд өргөдөл өгөх эрхтэй юм байна. 6-18-н сарын хугацаатай тэтгэлэгийг хүсвэл 3 тасалж авч болох бололтой. Заасан хугацаандаа юу хийх, ямар үр дүн гаргахаа төлөвлөгөөн дээрээ тодорхой бич гэжээ. Дэд профессороос доошгүй албан тушаал дээр ажиллаж байвал тэтгэлэг авах магадлал өсөх юм байна.
Судлаач очих сургууль болоод судалгаа хийх чиглэлээ өөрөө сонгоно. Германд байх хугацаа, судалгааны төлөвлөөг ирэх сургуультайгаа урьдчилан тохирох ёстой аж. Хэрэв байх хугацаагаа дээр бичсэнээр хувааж тодорхойлбол, эхлэх хугацаа болоод сүүлчийн хугацааны хооронд 36-аас илүү сар байж болохгүй.
Дараах шалгууруудыг гол болгоно гэжээ. Үүнд:

    Эрдмийн ажлын амжилт, судалгааны ажлын гүйцэтгэл
    Үндсэн өгүүлэлүүдийн чанар
    Судалгааны ажлын шинэлэг байдал
    Судлаачийн цаашдын хөгжлийн боломж

Сарын цалин 3150 евро юм байна.

Эндээс тэтгэлэгийн тухай ерөнхий мэдээлэл харин эндээс тавигдах шаардлагыг – дэлгэрүүлэн уншина уу.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>