Үнэлгээний тухай ярилцацгаая…

 1. Үнэлгээг хэрхэн, хэн хийх вэ?
 2. Ямар хэмжүүрээр, ямар аргачлалаар хийх вэ?
 3. Үнэлгээний зорилго, зорилтыг хэрхэн тодорхойлох вэ?
 4. Үнэлгээ хийхэд юуг анхаарах ёстой вэ?
 5. Үнэлгээний арга, аргачлал гэж юу вэ?
 6. Үнэлгээний загвар, шинжлэх ухааны үндэслэлийг юугаар нотлох вэ?
 7. Үнэлгээний зорилго, үзүүлэлт хоёрыг хэрхэн харилцан уялдуулах вэ?
 8. Үнэлгээний төлөвлөлт, үнэлгээний үйл явц, үр дүн зэрэг алхамуудын уялдаа холбоог юугаар хангах вэ?
 9. Үнэлгээнд стандартчилал байх ёстой юу?
 10. Тийм бол стандартыг хаанаас хэрхэн тогтоох вэ?
 11. Үгүй бол шалтгаан нь юу бол?
 12. Судалгаанд үнэлгээг хийхдээ аргачлал, загвараа хэрхэн сонгох вэ?
 13. Өгөгдөл цуглуулах арга барилууд ямар хэлбэртэй байдаг вэ?
 14. Цугларсан өгөгдлийг боловсруулахад ямар аргачлалууд ашигладаг вэ?
 15. Өгөгдөл боловсруулалтын аргачлал нь үнэлгээний төлөвлөлт, үзүүлэлтүүдтэй хэрхэн уялдаатай байх вэ?
 16. Үнэлгээний ямар аргачлалууд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг вэ?
 17. Яагаад тэдгээр аргачлалууд өргөн хэрэглэгдэж байна?
 18. Та өөрийн судалгаандаа ямар аргачлалаар үнэлгээ хийдэг вэ?
 19. Үнэлгээ хийж байсан туршлага бий юу? Тийм бол туршлагаасаа хуваалцана уу.
 20. Үнэлгээний онолын хөгжил олон улсын болоод Монгол улсын хэмжээнд хэрхэн явагдаж байна?

Эдгээр асуултуудад та өөрийн санал бодлоо харамгүй хуваалцана уу.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>