SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (5)

үргэлжлэл

Европын холбоо “Цахим сургалтын үнэлгээ” гэсэн тайланг 2006 онд хэвлэн гаргажээ [5]. Энэхүү тайланд цахим сургалтын үнэлгээний загваруудын тухай тусгасан байдаг. Тайланд цахим сургалтын үнэлгээтэй холбоотой судалгааны чиглэлүүдийг арван бүлэгт хуваажээ:

  • Тусгай цахим сургалтын хөтөлбөрийн судалгаа
  • Уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа
  • Цахим сургалтын үнэлгээний хэрэгсэлүүд ба аргачлалууд
  • Хөрөнгө оруулалтын эргэн нөхөлтийн тайлангууд
  • Бенчмаркийн загварууд
  • Бүтээгдэхүүний үнэлгээ
  • Цахим сургалтын үнэлгээнд зориулсан гарын авлагууд
  • Мета судалгаанууд
  • Үнэлгээ мета өгөгдөлд нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа

гэж ангилжээ.

үргэлжлэл бий…

Нэг сэдэвт бүтээл:

  • Uranchimeg Tudevdagva: Structure Oriented Evaluation Model for E-LearningWissenschaftliche Schriftenreihe Eingebettete Selbstorganisierende Systeme, Universitätsverlag Chemnitz, Chemnitz, Germany, July 2014. 123 p., ISBN: 978-3-944640-20-4, ISSN: 2196-3932.

ЭНД ДАРЖ бүтээлийн эхийг татаж авч болно.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>