SURE загвар: Удиртгал (4)

үргэлжлэл

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь эрчимтэй хөгжин өөрчлөгдөж байгаа цахим сургалтын орчинд тохирсон үнэлгээний загварыг боловсруулах юм.

Энэ зорилгын хүрээнд:

  • Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлгээний загвар боловсруулах
  • Үнэлгээний загварт таарсан тооцооллын аргачлалыг тодорхойлох
  • Шинэ загварыг компьютерийн өгөгдөлөөр туршиж үзэх

гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан.

Судалгааны ажлын дүнд үнэлгээнд оролцож байгаа бүх талуудад ил тод, ойлгоход хялбар үнэлгээний загварыг боловсруулсан. Энэхүү шинэ загварыг үнэлгээнд хамрагдаж байгаа ба үнэлгээний үр дүнг сонирхож байгаа бүх талууд хамтран ашиглах боломжтой юм.

Нэг сэдэвт бүтээл:

  • Uranchimeg Tudevdagva: Structure Oriented Evaluation Model for E-LearningWissenschaftliche Schriftenreihe Eingebettete Selbstorganisierende Systeme, Universitätsverlag Chemnitz, Chemnitz, Germany, July 2014. 123 p., ISBN: 978-3-944640-20-4, ISSN: 2196-3932.

ЭНД ДАРЖ бүтээлийн эхийг татаж авч болно

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>