SURE загвар: Үнэлгээний загварууд (6)

үргэлжлэл

Одоо хэрэглэгдэж байгаа үнэлгээний загваруудыг авч үзье.

  1. Бодит загвар. Р.Тэйлэр [56] боловсролын обьектуудыг үнэлэх, турших тухай суурь судалгааны ажлыг хийжээ. Үнэлгээний тухай түүний ойлголт, чиг хандлага нь харандаа цаасаар хэмжигддэг үнэлгээний хэлбэрээс өөр сургалтын баталгаа үр дүнг тооцох тухай байв. Р.Тэйлэр үнэт цаасны үнэлгээний анхдагч хэмээн тооцох нь бий. Боловсролын байгууллагуудын хөтөлбөрийг дүгнэж, тайлбарлах арга зүйг тэрээр боловсруулжээ.
  2. Д.Киркпатрикийн [28] дөрвөн шатлалт үнэлгээний загвар. Сургалтын хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд өргөн хэрэглэгддэг дөрвөн шатлалт загварыг тэрээр боловсруулжээ. Анх 1959 онд өөрийн санаагаа АНУ-н Сургалт ба Хөгжүүлэлт сэтгүүлд цуврал өгүүлэл хэлбэрээр нийтлүүлж эхэлжээ. 1975 онд “Сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх нь” нэртэйгээр номоо хэвлэн гаргажээ.
үргэлжлэл бий…

Нэг сэдэвт бүтээл:

  • Uranchimeg Tudevdagva: Structure Oriented Evaluation Model for E-LearningWissenschaftliche Schriftenreihe Eingebettete Selbstorganisierende Systeme, Universitätsverlag Chemnitz, Chemnitz, Germany, July 2014. 123 p., ISBN: 978-3-944640-20-4, ISSN: 2196-3932.

ЭНД ДАРЖ бүтээлийн эхийг татаж авч болно.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>