Үнэлгээний онол

Үнэлгээ нь дэлхийн түвшинд бие даасан шинжлэх ухаан болон хөгжиж байна. Үнэлгээний онол нь эртнээс хөгжиж ирсэн боловч ихэнхдээ ямар нэгэн шинжлэх ухааны бие даасан чиглэлд тооцогдоггүй байв.

Дэлхийн 2-р дайны дараах дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн чиг хандлага үнэлгээний ач холбогдолыг өндөрт өргөж улмаар өртөг өндөртэй бүхий л төсөл хөтөлбөрүүдийг цаашлаад төрөл бүрийн давтах . . . → Read More: Үнэлгээний онол

Try to apply Structure oriented evaluation model for your case

There are established new model for evaluation. If you need to do evaluation and not yet selected your model, this model is for you.

Theoretical background is well linked to measure theory and product space.

Click HERE to read in detail theory of structure oriented evaluation model.

Important is you have to describe your . . . → Read More: Try to apply Structure oriented evaluation model for your case

Үнэлгээний обьектууд

Үнэлгээний гол обьектууд юу байж болох вэ? Оюутнууд болон багш нар боловсролын үнэлгээний гол обьектуудын нэг байсаар ирсэн билээ. Боловсролын үнэлгээний чиглэлийн судалгааны материалууд 60-аад оны үеэс эхлэн суралцагсадын үнэлгээний талаар голлон бичигдэж байв. Тухайн үеийн материалууд дотроос боловсролын системийн бусад обьектууд болох сургалтын хөтөлбөр, сургалтын материал, сургалтын байгууллагуудыг үнэлэх талын судалгааны материал олоход . . . → Read More: Үнэлгээний обьектууд

Үнэлгээний үүрэг зориулалт

Scriven (1967) анх удаа “явцын үнэлгээ” (formative evaluation) ба “эцсийн үнэлгээ” (summative evaluation) хоорондын ялгааны тухай саналаа гарган бичсэн юм. Тэрээр хоёр үндсэн үүрэг зориулалт дээр тулгуурлан ийм дүгнэлт санаанд хүрчээ. Гэхдээ түүнээс өмнө бусад судлаач нар ч энэ хоёр төрлийн үнэлгээний ялгаатай талууд болоод ач холбогдолын талаар ярилцаж хэлэлцэж байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хожим . . . → Read More: Үнэлгээний үүрэг зориулалт

Үнэлгээний талаарх тодорхойлолтууд

Үнэлгээг хэрхэн тодорхойлсон байдаг вэ? Үнэлгээтэй холбоотой олон бүтээлүүдэд үнэлгээг олон талаас нь тодорхойлсон байдаг. Ralph Tyler-н тодорхойлолтыг илүү их өргөн тархсан тодорхойлолт хэмээн үзэж болно. Тэрээр, “Тухайн үед хэрэгжүүлж байгаа боловсролын обьектыг хэрхэн өргөжүүлэхийг тодорхойлж өгөх үйл ажиллагааг үнэлгээ гэнэ” хэмээн тодорхойлсон байдаг (Tyler, 1950, p. 69). Cronbach (1963), Stufflebeam (Stufflebeam ба бусад, . . . → Read More: Үнэлгээний талаарх тодорхойлолтууд

Боловсролын үнэлгээний онолын хөгжилийн түүх

Боловсролын үнэлгээний онол, хэрэглээ нь эртнээс хөгжиж ирсэн бөгөөд энэ талаар хийсэн олон судлаач, эрдэмтэн нарын бүтээлүүд байдагийн заримаас өөрийн судалгааны ажлын хүрээнд олж уншсанаасаа та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна. Изриалын Tel-Aviv Их сургуулийн Профессор Dr. David Nevo 1983 онд тухайн цаг хугацаа ба түүнээс өмнөх материалууд дээр судалгаа хийн бүтээл хэвлүүлжээ. David Nevo цуглуулсан . . . → Read More: Боловсролын үнэлгээний онолын хөгжилийн түүх

Daniel L. Stufflebeam

Dr. Daniel L. Stufflebeam has wide experience in evaluation, research, and testing. He holds a Ph.D. from Purdue University and has held professorships at The Ohio State University and Western Michigan University. He directed the development of more than 100 standardized achievement tests, including eight forms of the GED Tests; led the development of . . . → Read More: Daniel L. Stufflebeam

Михаил Скривен

Михаил Скривен 1928 онд төржээ.  Тэрээр Клэйрмонтын Их Сургуулийн сэтгэл судлалын Профессор бөгөөд Баруун Мичиганы Их Сургуулийн Үнэлгээний Төвийн Ахмад Судлаач, Пало Алто Их Сургуулийн Судалгааны Институтын Захирал юм. Михаил Скривен Австралийн Мэлбурний Их Сургуульд математикийн чиглэлээр суралцаж бакалавр болон магистрын зэрэг авчээ. Түүний эхний хоёр бүтээл математик физикийн чиглэлээр бичигдсэн байна. Оксфордын Их Сургуульд . . . → Read More: Михаил Скривен

Боловсролын үнэлгээ – Ralph W. Tyler

Цахим сургалтын үнэлгээний загвар боловсруулж байгаагийн хувьд боловсролын үнэлгээний олон түүхийн талаар ихээхэн уншиж судалж байна. Энэ ажлынхаа хүрээнд олон судлаач эрдэмтэн нарын түүхтэй танилцсанаасаа хуваалцье гэж бодлоо.

Энэ бичлэгийн өмнөх бичлэгт товчлон орчуулан хүргэж байгаа эх материалыг гаргасан байгаа. Англи хэл сайтай хүмүүсийн хувьд орчуулга тааруу болсон бол энэ бичлэгийн дор тайлбар нэмэж . . . → Read More: Боловсролын үнэлгээ – Ralph W. Tyler

Ralph W. Tyler

Ralph W. Tyler (1902–1994) was an American educator who worked in the field of assessment and evaluation. He served on or advised a number of bodies that set guidelines for the expenditure of federal funds and influenced the underlying policy of the Elementary and Secondary Education Act of 1965. Tyler chaired the committee that eventually developed the National Assessment . . . → Read More: Ralph W. Tyler